Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Sep 8, 2021

Är människan det enda djur som kan vara blasé inför tillvaron? Gränsen mellan natur och kultur är en svår gräns att sätta:  vad är människa och vad är djur i oss? Kanske är det så att den mänskliga förmågan att kunna avskärma sig från det levande är roten världens ondska? Det, och lite moraliska dilemma kring corona och vaccinpass, handlar veckans avsnitt om.