Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Oct 6, 2021

Gäst i veckan är Johanna Azar från Johanneskyrkan och Göteborgs stadsmission. Ett samtal om hemlöshet, utsatthet och nåden att hitta en lycklig stund.