Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Oct 13, 2021

Avsnittet kretsar kring den nyss avlidne konstnären Lars Vilks och hans mest uppmärksammade konstverk: "Profeten M. som rondellhund". Ett konstverk som på ett sätt sammanfattar de senaste 20 årens politiska utveckling i världen och i Sverige. Dessutom lyfter vi en sällan diskuterad fråga, nämligen den om teologin bakom bildförbudet. Vad är det egentligen som rör upp? Rör det sig kanske om helt olika kulturella synsätt på konst och avbildning? Och på Gud?