Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Nov 3, 2021

I veckans avsnitt gästas vi av prästkandidaten Nina Konnebäck, som skrivit en uppsats om lesbiska präster i Göteborgs stift, för ett samtal om Göteborgs stifts mörka historia vad gäller motstånd mot kvinnliga präster och hbtq. Ett samtal om motstånd, bibeltro, stiftets "bredd", The Gay Predicament och levda liv.