Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Nov 10, 2021

I veckans avsnitt har Ludvig funderat på det här med olika förståelser av verkligheten, de kartor vi använder för att förstå världen och den grundläggande omöjligheten i att förstå en annan människa.