Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Nov 24, 2021

I veckans avsnitt summerar vi intrycken från konferensen "En dag om kristen feminism", främst tankar kring bibelns kvinnosyn och hur det lever kvar idag. Dessutom kollar vi om det finns någon andlighet i Sveriges kommunslogans.