Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Dec 29, 2021

Årets sista avsnitt och vi diskuterar återigen covid. Pontus funderar över covidpass och vaccinmotstånd som ett sätt att stå ut med lidande? Dessutom funderar Ludvig över trasiga lyktstolpar, meningslösa jobb och kapitalismens baksidor.