Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Jan 26, 2022

"Tappar vi som samhälle förståelsen av det teologiska språket idag?" Den frågan ställde sig professor Susanne Wigorts Yngvesson i en nyutkommen artikel och vi följer upp hennes tankar i dagens avnsitt. Om bibliska berättelser, Pär Lagerkvist, sommarprat och Jesus som smyger in bakvägen i det stängda rummet.  

Dessutom: Du skall icke dräpa. Eller?