Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Feb 2, 2022

I veckans avsnitt pratar Ludvig om mystiken, om Jesus och den "estetiska ingivelsen" utifrån några tankar från konstnären och mystikern Ivan Aguéli. Pontus pratar om det amerikanska förhållningsättet till tro och kyrka i SVTs "Allt för Sverige".