Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Feb 23, 2022

Veckans avsnitt fokuserar på en av Sveriges mest inflytelserika teologer under de senaste 40 åren: Ingela "Pling" Forsman och hennes texter i Melodifestivalen. Texter som sjungits på vigslar, dop och begravningar. Vad är det för andlighet som ligger i dom?