Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Jun 5, 2019

I det trettonde avsnittet pratar Ludvig och Pontus om kyrkans framtid. Vart är kyrkan på väg? Kommer den att dö som Kent Wisti förutser eller finns det någon annan väg ut? Vad kan filmer som Avengers och Batman berätta för oss om kyrkan idag och måste kyrkan vara så borgerlig hela tiden?