Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Mar 23, 2022

Veckans avsnitt kretsar bitvis kring Carola och Runar (samt deras djur) men också om "Förlustens konst" en essä av Lars Norén om Gunnel Wåhlstrands konst. Om den frånvarande närvaron, om det som gått förlorat, och om Gud som ett namn för den förlusten.