Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Apr 6, 2022

Ett samtal om gudsnamnet. Varför är ordet "gud" så fult? Finns det något bättre namn? Och vad betyder egentligen gud? Har Gud ett namn? Dessutom har vi två praoelever i studion.