Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Apr 13, 2022

Det är stilla veckan och snart går vi in i påskens slutskede och dagens avsnitt kretsar kring korset. Pontus har lite svårt med tanken på Jesus som det ställföreträdande offret. Ludvig formulerar fem teser om en kristen gemenskap.