Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


May 4, 2022

I veckans avsnitt försöker Ludvig lösa Pontus problem med alla sina mail genom att gå igenom vad den franske filosofen Albert Camus har skrivit om Sisyfos och det absurda. Om att hitta mening i världen genom att förlora den, om skillnad mellan skuld och konsekvens och om att förlåta alla dom vi glömt att svara liksom vi förlåter alla dem som glömt att svara oss. Dessutom minns vi författaren och poeten Kristian Lundberg.