Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


May 11, 2022

I veckans avsnitt fördjupar vi oss ännu en gång i en drapa från Dag Sandahl. Vad betyder det att Jesus är en fåraherde? Vad betyder det att Dag Sandahl vänslas med får? Och vad betyder språket för vår förståelse av världen och Gud? Dessutom: Biskopar, Bergman och nazismen!