Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Jun 15, 2022

Ett samtal med Are Norrhava, präst i Katarina församling, om mystik i vardagen, om att resa världen runt, om manlighet, om kontemplativ livshållning och om den djupa tiden och de tunna ställena.