Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Aug 10, 2022

Podden är tillbaks! I säsongens första avsnitt pratar Pontus om att bli gammal och att bejaka viljan att sova middag. Ludvig pratar om Martin Bubers bok "Jag och Du" och om ett förhållningssätt till världen.