Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Aug 24, 2022

Vad ligger egentligen bakom tanken att man som kristen inte skall svära? I veckans avsnitt går vi till botten med det, hittar ett oväntat svar samt en glömd hemlighet om namnets betydelse och makt. Dessutom diskuteras de senaste politiska utspelen och politikens ideologiska brist.