Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Sep 14, 2022

Eftersom Pontus har varit i Serbien i veckan får Ludvig uppdatera honom om falukorvens betydelse i valrörelsen: om fallos, potens och kryddstarka korvar. Dessutom tar vi oss an ritualernas betydelse för det mänskliga livet.