Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Oct 5, 2022

Ludvig avlägger rapport från Bokmässan som efter några pandemi-år är sig lik igen: om att läsa och skriva som ensamaktiviteter och om samhällets ovana vid lidande och sorg. Dessutom: Varför är alla biskopar bröder och varför tänder alla präster ljus i media?