Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Oct 19, 2022

I veckans avsnitt diskuterar vi Sveriges andre vice talman Julia Kronlid (SD) och hur den fundamentalistiska skapelsetron hänger ihop med Sverigedemokraternas projekt. Dessutom lite om fader Abraham och hans fyra söner samt hur man bäst firar en 80-åring.