Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Oct 26, 2022

I veckans avsnitt diskuterar Ludvig och Pontus ordet vandel och hur det används som signalpolitik hos Sveriges nya regering. Dessutom går vi igenom Codex Ethicus - en slags etisk hjälp till präster och diakoner så att de skall undvika att drabbas av bristande vandel. Etik, moral, politik och lite fridshälsning.