Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Dec 7, 2022

Julraseriernas tid är här! Gamla ärkebiskopar rasar över kyrkor som säljs, körledare rasar över en patriarkal kyrka och psalmer som sjungs för högt och kulturskribenter rasar över förenklade Lucia-sånger och den nya Fader Vår. I veckans avsnitt rasar vi över alla som rasar.