Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Dec 21, 2022

Årets sista avsnitt är en liten julspecial om julkonserter, luciatåg och inkarnationens mysterium. Pontus har svårt för de alltför perfekta luciatågen och julkonserterna och längtar efter lite liv och nerv i det hela. Ludvig funderar över om man verkligen kan säga att man gillar julen och har några tankar om inkarnationen som en grotesk kropp och Gud som en gränsöverskridande erfarenhet.