Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Jun 26, 2019

Om vikten av att inte tänka positivt. I säsongens sista avsnitt har vi bjudit in filosofen och psykologen Ida Hallgren som talar om riskerna med det positiva tänkandet. Om dess grund i religionen. Ett samtal om att allt liv är lidande och att jakten på lyckan är meningslös. Först när vi accepterar det kan vi bli lyckliga. Ett perfekt sommaravsnitt med andra ord. På återhörande!