Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Feb 1, 2023

Hur är det att vara kyrka mitt i ett terrorattentat? Hur hanterar man skillnaden mellan rika oljemiljonärer och instängda knarksmugglare? Hur jobbar man som kyrka ensam över en halv kontinent? Hur är man kyrka när byggnader och pengar saknas? Det är några frågor som vi pratar om med Gudmund Erling, präst med tjänster på så vitt skilda platser som Singapore, Bryssel och västra Afrika som sin bas.