Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Feb 8, 2023

Koranbränningar, ålfiskande statsråd, hädelse och kätteri! Först i dagens avsnitt går vi igenom turerna kring den senaste tidens koranbränningar och frågar oss vad som är heligt i Sverige idag? Vi dröjer oss lite i politikens värld och sätter det bibliska försvaret av den ålfiskande statssekreteraren i sin kontext. Till sist går vi in i populärkulturen och särskådar gudsbilder och kätteri i bl.a. Miss Lis "Hälsa Gud".