Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Mar 8, 2023

Gäst i veckans avsnitt är biskop Johan Dalman i Strängnäs. Pontus och Ludvig begav sig till slut till det omtalade Strängnäs och fann inte bara en stad utan också en domkyrka och en biskop! Ett samtal om katolska nunnor i Göteborg, om att vänja sig vid biskopsmössan, om Gud som Herren och om Guds tilltal i det sköna.