Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Sep 4, 2019

Vi pratar om djur. Husdjursgudstjänster, djur som kyrkvärdar, giraffer, marsvin, getter och får. Pontus får gissa temagudstjänsten och så pratar vi lite mer om djur, eller skillnaden mellan natur och kultur.