Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Sep 11, 2019

Pontus och Ludvig gör ett tappert försök att nå ut till folket med en livepodd mitt i Majorna. Gäster är Annika Broman och Kajsa Bergström-Feiff i ett samtal om kyrkan, andlighet i populärkulturen och längtan efter tystnad.

Dessutom fångar vi upp några tankar från en prästdag i Göteborg där huvudgudstjänsten står i fokus. Frågor om delaktighet, kyrkans framtid och feminism dryftas med Caroline Gustavsson, Sara Sacklén och Else Blomgren.