Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Sep 18, 2019

Ludvig och Pontus pratar om Skapelsen. Eller skapelseberättelserna. Om människans behov av berättelser, om patriarkala tolkningar, om oupptäckta djup och en katastrof som ligger dold i texten.