Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram

Nov 27, 2019

I det här avsnittet pratar Pontus och Ludvig om skillnaden mellan relativism och absolutism, en tanke som dröjer sig kvar sen förra veckans avsnitt. Dessutom avhandlas advent, domssöndagen, Black friday och humor. Och så en fråga till er lyssnare: Om slutet är musik, vilken musik skulle det vara då?


Nov 20, 2019

Två sanningar möts i veckans avnsitt där advokaten Andreas Stenkar Karlgren är gäst. Andreas har bland annat företrätt Rune Imberg i fallet med avkragningen i Göteborgs stift härförleden. Ett samtal om kyrkorätt, sanning och om svaret på frågan "Vem är Gud?" går att läsa sig till i gamla...


Nov 13, 2019

Esther Kazen (@feministpastorn) är gäst i studion den här veckan. Tillsammans pratar vi om hennes resa, om varför kyrkan är så intresserad av vem som ligger med vem, om att peka finger åt orättvisor och om skavet att stanna och verka för en bättre kyrka, om vintermust, feskekôrka och samtalsklimatet på...


Nov 6, 2019

"Varför skall man läsa Bibeln?" Det är utgångsfrågan i samtalet mellan Ludvig och filosofen Miriam van der Valk. Ett samtal om läsande, resande, filosofi, kabbalah, judendom, mystik och att "gå till sig själv".