Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram

Apr 29, 2020

Jubileumsavsnittet! Om digitala gudstjänster, galna pastorer och övervakningskapitalism. Pontus och Ludvig avhandlar även KG Hammars flyende gudsbild samt pratar om manlig sorg på internet. 


Apr 22, 2020

Är kristna den mest förföljda religiösa gruppen i världen? Vi pratar med med Måns Molander på Human Rights Watch om förtryck av religiösa minoriteter världen över. Dessutom tar vi en liten titt på den kinesiska sekten Österns Blixt som börjar dyka upp lite överallt på sociala medier. Vad vill dom...


Apr 16, 2020

Vi fortsätter samtalet i coronas skugga. Vad händer med en självcentrerad präst när han kommer till en kyrkan en gudstjänstslös söndag? Finns det en radikalitet i kyrkan som vi glömmer bort ibland? Tycker alla kristna samma om döden? Varför kan man inte bara få sörja? Det, och lite till, handlar dagens...


Apr 8, 2020

Ett samtal kring det existentiella vakuum vi står inför just nu när tillvaron i mångt och mycket ställs på paus. Om påven som ensam välsignar tomheten i Rom, om en Gud i coronas skugga, en Gud som ideligen dör och uppstår. Och om den uppkomna bristen på mening i nuet.


Apr 1, 2020

Pontus är tillbaks och delar med sig av sina tankar från en Corona-karantän. Sju skav: om Coronaepidemins A- och B-lag, om kyrkans budskap, om vad vi kan försaka, om Stockholmare, om framtiden och lite till.