Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Oct 21, 2020

Vad hände efter flyktingströmmen 2015 och Reinfeldts tal om att "öppna era hjärtan"? Vilka följder har migrationspolitiken haft i vardagen för de ensamkommande flyktingarna och de familjer som öppnat sina hem åt dem? Ett samtal med Ulrika Brosché och Mia Ås om solidaritet, politik, och en längtan efter ett hem.


Oct 14, 2020

Veckans avsnitt handlar om präster (och några pastorer) på vita duken. Hur ser man egentligen på präster i filmer? Är det skillnad på förr och nu? Ludvig temat fördjupar sedan temat med hjälp av filosofen Jean Baudrillards tankar om hyperrealitet och vår oförmåga att skilja det artificiella från det...


Oct 7, 2020

Om den pågående konflikten mellan biskop Eva Nordung Byström och stiftsstyrelsen i Härnösand, om biskop Fredrik Modeus som ryter ifrån på sociala medier och ett samtal om Gud, som en person eller kraft? Vad innebär det egentligen när vi säger att Gud är utanför språkets gränser?