Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram

Nov 24, 2021

I veckans avsnitt summerar vi intrycken från konferensen "En dag om kristen feminism", främst tankar kring bibelns kvinnosyn och hur det lever kvar idag. Dessutom kollar vi om det finns någon andlighet i Sveriges kommunslogans.


Nov 17, 2021

Den har kallats "the talking cure", metoden som Sigmund Freud upptäckte vid förra sekelskiftet som i all sin komplicerade enkelhet handlar om att prata och lyssna. Tillsammans med psykoanalytikern Per Magnus Johansson pratar vi om Freud, psykoanalysen och Gud. Ett samtal om längtan, om människans ensamhet och vårt...


Nov 10, 2021

I veckans avsnitt har Ludvig funderat på det här med olika förståelser av verkligheten, de kartor vi använder för att förstå världen och den grundläggande omöjligheten i att förstå en annan människa. 


Nov 3, 2021

I veckans avsnitt gästas vi av prästkandidaten Nina Konnebäck, som skrivit en uppsats om lesbiska präster i Göteborgs stift, för ett samtal om Göteborgs stifts mörka historia vad gäller motstånd mot kvinnliga präster och hbtq. Ett samtal om motstånd, bibeltro, stiftets "bredd", The Gay Predicament och levda...