Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Oct 16, 2019

Veckans avsnitt handlar om manlighet och om prästkläder. Pontus och Ludvig diskuterar de olika prästskjortornas signum samt alla interna definitioner och falanger som ingår i ett intrikat system av positionering och tro. Men mest pratar dom om manlighet, om manlig ensamhet, om svårigheter att uttrycka känslor och problemet med att kyrkan historiskt sett varit "manlig".