Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Nov 27, 2019

I det här avsnittet pratar Pontus och Ludvig om skillnaden mellan relativism och absolutism, en tanke som dröjer sig kvar sen förra veckans avsnitt. Dessutom avhandlas advent, domssöndagen, Black friday och humor. Och så en fråga till er lyssnare: Om slutet är musik, vilken musik skulle det vara då?