Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Dec 11, 2019

Vi pratar om Elisabeth Ohlson Wallins altartavla i S:t Pauli kyrka, om gnosticism och representation. Men mest pratar vi om filterbubblor, mod, Morgan Alling, sociala medier och skillnaden mellan skuldkultur och skamkultur.