Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Jan 1, 2020

Ett försök att summera ett år. Årets musik, årets filosof, årets trender och nyord. Men mest blir det ett samtal om tidsandan, om psykisk ohälsa, ett polariserat debattklimat och en stigande ångest inför klimatet. Kanske allt egentligen handlar om en kollektiv dödsrädsla?