Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Jan 22, 2020

Veckan gäst, Klara Zimmergren, komiker och radiopratare, samtalar med Pontus och Ludvig om humor, Gud, att växa upp i kyrkbänken Dessutom kommer samtalet in på #metoo, manlighet, lite mer om Gud samt den ständigt aktuella frågan: Kommer allt bli bra?