Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Feb 12, 2020

Veckans gäst är ingen mindre än Sofia Lilly Jönsson, kritiker, journalist och skribent som kom och framförde sin kritik live i studion. Tillsammans pratar vi dock först om hennes arbete med Joachim Elsanders bok "På väg" och boken Arosia. Men mest pratar vi om kritik, om kritikens roll i ett samhälle, om kritikens form och syfte och om att riskera sig själv.