Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Feb 19, 2020

Via Ludvigs förkylning och Gunnar Ekelöfs diktning dyker vi ner i det inre landskapet. Det som rör sig inom oss, det som kanske bara hörs först när vi tystnar. Ett samtal om djuptillvaron i livet, om blodet i oss som pulserar, om den nya dragningen till psykoanalys och om livet som ett väntrum. Vi pratar också lite om pastorn Joachim Elsander som dog strax efter att avsnittet spelades in.