Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Mar 25, 2020

Då Pontus är hemma i Corona även denna vecka hoppar Rebecka Gustafsson in bakom mikrofonen och hon pratar med Ludvig om kyrkans uppgift i corona-tider. Ett samtal om att hitta en mening i tillvaron, om ord som "omvändelse" och "världens bortvändhet från Gud" och om vikten av att ha något att tro på.