Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Apr 16, 2020

Vi fortsätter samtalet i coronas skugga. Vad händer med en självcentrerad präst när han kommer till en kyrkan en gudstjänstslös söndag? Finns det en radikalitet i kyrkan som vi glömmer bort ibland? Tycker alla kristna samma om döden? Varför kan man inte bara få sörja? Det, och lite till, handlar dagens avsnitt om.