Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Apr 29, 2020

Jubileumsavsnittet! Om digitala gudstjänster, galna pastorer och övervakningskapitalism. Pontus och Ludvig avhandlar även KG Hammars flyende gudsbild samt pratar om manlig sorg på internet.