Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


May 6, 2020

Sara Wrige, fysiker och teolog, gästar studion för ett samtal om tro och vetenskap. Vad är en människa? Vad är ett medvetande? Var går gränsen mellan människa och maskin? Vad sker med teknikutvecklingen efter corona? Kan vetenskapen hitta Gud? Ett samtal om det obestämbara i tillvaron.