Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Jun 10, 2020

Pontus reflekterar över det som sker i USA just nu med hjälp av fem bilder och filmer som dröjt sig kvar på näthinnan. Om förhållandena för afro-amerikaner i USA, om upplop, om folk som öppnar sina hem och om Trumps bibelsyn. Ludvig funderar på uttalandet "Naturen är svenskarnas kyrka" och vad som egentligen menas med det.