Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Jun 17, 2020

Ludvig får äntligen prata om sitt favoritämne, nämligen Ingmar Bergmans gudsbild. En gudsbild som rör sig från avlägsen till nära, från monster till kärlek. Under tiden försöker Pontus gissa sig till handlingen i några av Bergmans mest kända filmer.