Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Jun 24, 2020

Om den tunna tråden som håller livet uppe. Om att komma ut. Om att växa upp, växa ifrån och hitta tillbaks. Om livets orättvisor och om fotbollsbragder som aldrig glöms. Sommar i Ingen hinner fram, med Pontus Bäckström.